Our Work

Amarin “Smart Shopping Race, The Best in Town”

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ได้จัดกิจกรรมเอาใจเหล่านักช้อป Amarin “Smart Shopping Race, The Best in Town”
เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ทุกคนได้รับทราบว่า Amarin เป็น “Best Branded Outlet in Town” ศูนย์การค้าแบรนด์เนมชั้นนำใจกลางเมือง ภายใต้รูปแบบของการแข่งขันช้อปปิ้งสินค้า ที่รวมเหล่า Smart Shopper ขาช้อปตัวยง ให้มาร่วมแข่งขัน เพื่อพิชิตเงินรางวัล 50,000 บาท อีกทั้งยังได้มีโอกาสเเปลงโฉมสุดชิคเดินแฟชั่นโชว์แบบกระทบไหล่กับ Celebrities คนดัง และ Stylists ชั้นนำของเมืองไทย งานนี้ PX1 ช้อปกันมันส์กระจาย…อุ่ย ทำงานกันมันส์ ค่ะ