Our Work

Hero on the road “รวมพลคนดี …ถนนสีขาว”

ลูกค้า:

Toyota

รายละเอียดงาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก จัดตั้งโครงการ “รวมพลคนดี..ถนนสีขาว”
หรือ Hero on the road ซึ่งในโครงการนี้ มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ให้คนไทยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ให้มีวินัย มีน้ำใจ และขับรถตามกฏจราจร เพื่อลด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ซึ่งในครั้งนี้ ตัวแทนของ Hero on the road ที่ได้รับการคัด
เลือกจากโตโยต้า ให้เป็นต้นแบบคนดี คือ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ดาราชื่อดัง และอีก 2 ท่าน
ที่มีความโดดเด่นด้านการช่วยเหลือสังคม คือคุณปาว อาสากู้ชีวิต ศิริราชพยาบาล และดีเจอ้อยใจ ดีเจคลื่น 106.25 Mhz. อาสาจาราจรหญิงผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
โครงการนี้ เปิดรับสมัครให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการได้ด้วยการสมัครเป็นฮีโร่ได้โดยที่ถ้าทุกคนช่วยกัน ถนนในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย ก็จะเป็นถนนสีขาวที่ไร้อุบัติเหตุ
ได้อย่างที่ทางโตโยต้า ได้ตั้งใจจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่

บริการของเรา:

  • บริหารงานอีเว้นท์
  • สรรหาศิลปินแขนงต่างๆ
  • วางแผนและบริหารการขนย้ายอุปกรณ์
  • สรรหาทำเลสถานที่จัดงาน
  • วางแผน ออกแบบ คิดรูปแบบงาน เสนอไอเดีย การจัดการด้านการผลิต
  • การผลิต