Our Work

Huawei Brand Ambassador Launch

HUAWEI Technologies(Thailand) Co., Ltd

การเปิดตัวพรีเซ็นต์เตอร์คนแรกของประเทศไทย ได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการโหนสลิงความสูง 5 ชั้น งานนี้พรีเซ็นเตอร์ อาเล็ก ธีรเดช บอกเลยว่า Make it possible จริงๆ เพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ ตื่นเต้น และประทับใจสื่อมวลชนมาก