Our Work

Kratingdaeng Dealer Party 2015

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

งานเลี้ยงดีเลอร์ประจำปีที่ถูกสร้างสรรค์ให้ Concept และรูปแบบชัดเจนเป็นที่น่าจดจำของผู้ร่วมงาน “คึกคักวิลเลจ” จึงถูกสร้างขึ้นให้สะท้อนหมู่บ้านที่มีความสนุกสาน อบอุ่น และเป็นหนึ่งเดียว งานนี้ยังได้ผู้บริหารใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งร่วมร้อง ร่วมเต้น สร้างความประทับใจให้ลูกค้าไม่รู้ลืม