Our Work

Run & Ride for Children’s Chance by samitivej International Children’s Hospital

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

งานมาราธอน ที่รวมทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยานไว้ในงานเดียวกัน และงานนี้ไม่ใช่แค่การวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นงานวิ่งและปั่นเพื่อต่อลมหายใจให้ชีวิต ให้กับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย และผู้ป่วยเด็กกระดูกสันหลังคด งานนี้พิกเซลวัน ร่วมเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมสนับสนุน ได้ออกกำลังกาย และยังได้ให้ชีวิตใหม่กับน้องๆด้วย