Our Work

Thailand Kingdom of Light 2014

เทศกาลแสงครั้งแรกของประเทศไทยบนสกายวอล์คสี่แยกราชประสงค์
โดยมีแนวคิด “The Connectivity ”  ที่สร้างการเชื่อมโชงกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยประดับไฟตกแต่งบนสกายวอล์คข้ามแยกราชประสงค์
เป็นอุโมงค์แสง 5 สี 5 แบบ ตลอดระยะทาง
ที่ใช้ไฟปริมาณไฟแอลอีดีความยาวรวมกันเกิน 10 กิโลเมตร
และครั้งแรกที่ศาลพระพรหมจะถูกประดับไฟเป็น Lighting Pavilion
เพื่อเฉลิมฉลองถวายพระพรในหลวงวันที่ 5 ธ.ค 2557