” เพราะชีวิตถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง เราแต่ละคนมีหนทาง
และเป้าหมายแตกต่างกัน การใช้ชีวิตตามคนอื่นจึงเป็นการใช้ชีวิตที่
ทำให้เราออกห่างความสุขที่แท้จริงและความมีชีวิตชีวา “
© GoalClass : Thailand

UPDATE
ABOUT US
WHAT IS
GOAL CLASS
จุดหมายของชีวิต ไม่ใช่การมองหาว่ามันอยู่ที่ใด แต่ มันคือการสังเกตว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้ว (เช่นที่เป็นมาตลอด) เราอยู่ในห้วงเวลา แห่งการสร้างสรรค์ อันบริสุทธิ์ เสมอมาและตลอดไป
——————–
ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือการสร้างสรรค์ตัวเอง ว่าเราเป็นใครและเป็นอะไร จากนั้นก็จงมีประสบการณ์ ถึงสิ่งนั้น

 

GoalClass คือ ซีรี่ย์สัมมนาแบ่งเป็นตอนๆต่อเนื่อง 10 ครั้ง 10 สัปดาห์ ที่ตั้งคำถามถึงชีวิตที่เราใช้อยู่ว่าแท้จริง แล้วเราตั้งเป้าหมายไปสู่อะไร? เนื้อหาทั้ง 10 ครั้ง จะเปิดความจริงเกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่เราเข้าใจผิดสับสน และ หลงทาง จนนำไปสู่การเปิดหัวใจให้ พบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้น ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่เป็นของตนเองอย่างเฉพาะเจาะจงและเห็นหนทาง สู่การบรรลุเป้าหมายด้วยความแน่ใจ และมั่นใจไปตลอดชีวิต